HỒ SƠ PHÁP LÝ 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU LÀNG CHUỒN. 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM